top of page

Marzenia o poszerzaniu wiedzy na temat tortów, słodkich stołów, wypieków wegańskich, bez cukru czy glutenu mogą się spełnić dzięki VOUCHEROM na warsztaty i szkolenia!

 

Słodki prezent do wykorzystania na przyszłoroczne warsztaty cukiernicze z POSYPANE! Voucher obowiązuje zarówno na szkolenia grupowe, jak i indywidualne. Ceny warsztatów zaczynają się od 350 zł (grupowe) - 500 zł (indywidualne).

 

Po złożeniu zamówienia proszę o imię, nazwisko, adres lub imię, nazwisko, numer telefonu, adres email i numer Paczkomatu na jaki mamy wysłać VOUCHER.

 

DARMOWA WYSYŁKA (POLSKA) PROSTO W RĘCE OBDAROWANEGO!

 

Regulamin:

1. Wydawcą Vouchera (zwanego dalej Wydawcą) jest firma POSYPANE Joanna Banad, NIP: 7252300283, ul. Syrokomli 12, 94-308 Łódź

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za warsztaty, w których zechce uczestniczyć Użytkownik. 

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. 

4. Wartość Voucherów: 50 PLN, 250 PLN, 500 PLN, 1000 PLN, 1500 PLN

5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie w ramach planowanego uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych (grupowych lub indywidualnych) organizowanych przez Wydawcę.

6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

7. Okres ważności Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.

8. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

9. Voucher zostaje wysłany w przeciągu 1-2 dni roboczych od zamówienia złożonego w sklepie na posypane.com.pl. Istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Łodzi po wcześniejszym kontakcie z Wydawcą.


Realizacja i akceptacja regulaminu:
1. Posiadacz Vouchera może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera na warsztaty cukiernicze organizowane przez Wydawcę.
2. Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Voucherze kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
3. Vouchery muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić po wcześniejszym kontakcie z Wydawcą (przelewem, gotówką lub kartą płatniczą na miejscu).
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie Voucherów, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
6. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.
7. Kupujący Voucher, jak również posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości

i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
8. Zakup Vouchera stanowi potwierdzenie, że kupujący Voucher, jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

VOUCHER *1500 zł* na warsztaty cukiernicze

zł 1 500,00Cena
    bottom of page